C++ » Matematyczne » Pierwiastki funkcji kwadratowej

Szukany również jako: c++ funkcja kwadratowa, c++ rownanie kwadratowe, c++ pierwiastki rownania kwadratowego
Zaprezentujemy tu prosty program znajdujący pierwiastki równania kwadratowego C++. Po pobraniu wartości współczynników a,b i c obliczana jest delta.


Następnie w instrukcjach warunkowych sprawdzana jest wartość delty i wykonywane są odpowiednie obliczenia. Program obliczający pierwiastki funkcji kwadratowej w C++ wyglądać może następująco:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main(){
 double a,b,c,x1,x2,delta;
 cout << "Rownania kwadratowe maja postac: ax^2+bx+c=0 , gdzie a<>0" << endl;
 cout << "Podaj wartosc a: ";
 cin >> a;
 cout << "Podaj wartosc b: ";
 cin >> b;
 cout << "Podaj wartosc c: ";
 cin >> c;
 delta=b*b-4*a*c;
  if (delta==0){ 
    x1=-b/(2*a);
    cout << "Delta=0 wiec rownanie ma jeden pierwiastek: " << x1;
  }
  if (delta<0) cout << "Delta <0 wiec rownanie nie ma pierwiastkow";
  if (delta>0){
    x1=(-b+sqrt(delta))/2*a; 
    x2=(-b-sqrt(delta))/2*a; 
    cout << "Pierwiastek x1: " << x1 <<", pierwiastek x2: " << x2;
  }

}
Dodatkowo użyto tu biblioteki math.h która pozwala na użycie specjalnej, wbudowanej funkcji na obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby. Odpowiedzialna za to jest funkcja sqrt() która zwraca pierwiastek z podanej liczby.
Wpis rozwiązuje zagadnienie: napisz program znajdujący pierwiastki równania kwadratowego
Masz pytania, uwagi? Napisz komentarz do tego wpisu na naszym forum - w tym temacie.

 
 

[Do góry]