Java » Kolekcje » ArrayList - dodawanie i wyświetlanie elementów

Szukany również jako: arralist java dodawanie elementów, array list iteracja, arraylist wyświetlanie
ArrayList to jedna z najczęściej stosowana kolekcja do przechowywania obiektów. Można powiedzieć, że jest to dynamicznie rozszerzalna tablica (stąd nazwa).


Jak napisaliśmy przy ogólnym opisie kolekcji w javie , kolekcja ArrayList implementuje wszystkie metody z interfejsu List, a więc można z nich korzystać.

Aby skorzystać z ArrayList, należy importować paczkę:
import java.util.ArrayList


Do stworzenia listy typu ArrayList trzeba stworzyć jej obiekt:
ArrayList lista = new ArrayList();


Aby dodać obiekty do listy, wystarczy napisać:
lista.add("Jakis string");
lista.add("inny string");
lista.add("obiekty typu string");
lista.add(1, "string na 1 pozycje"); // dodanie obiektu na 1 pozycje


Gdy już mamy obiekty zapisane w naszej liście, możemy je wyświetlić. Do iterowania przez listę można użyć kilku metod - pętli for, pętli for-each oraz iteratora kolekcji:
// iteracja poprzez iterator:
Iterator.it = lista.iterator();
while(it.hasNext()) {
   System.out.print(it.next());
}

// iteracja w petli for
for(int i=0; i<lista.size(); i++) {
   System.out.print(lista.get(i));
}

// iteracja w petli for-each
for(String s : lista) {
   System.out.print(s);
}

Więcej o pętlach już wkrótce..

Wpis rozwiązuje zagadnienie: Dodawanie i usuwanie elementów w kolekcji ArrayList w javie
Masz pytania, uwagi? Napisz komentarz do tego wpisu na naszym forum - w tym temacie.

 
 

[Do góry]