PHP » Przydatne funkcje » Wyświetlanie zawartości katalogu

Szukany również jako: jak wyświetlić katalog w php
Operując na plikach tekstowych, często pojawia się potrzeba pobrania całej zawartości konkretnego katalogu. Dzięki temu, złatwością można operować na wszystkich plikach w danych folderze.


Do tego celu posłużą nam wbudowane funkcje PHP. Do stworzenia uchwytu do danego folderu użyjemy funkcji opendir(). Natomiast do czytania z katalogu: readdir(). Po poprawnym wczytaniu zawartości katalogu, wystarczy zamknąć uchwyt do katalogu za pomocą funkcji closedir().
Przykładowy skrypt PHP wyświetlający zawartość katalogu może wygądać tak:
$directory = "/sciezka/do/katalogu/";
$dir = opendir($directory);

while($file_name=readdir($dir))
  {
    if(($file_name! = ".") && ($file_name! = ".."))
    {
    $filelist .= $file_name";
    }
  }

closedir($dir);
echo $filelist;
Wpis rozwiązuje zagadnienie: pobrieranie wszystkich plików w katalogu
Masz pytania, uwagi? Napisz komentarz do tego wpisu na naszym forum - w tym temacie.

 
 

[Do góry]