PHP » Przydatne funkcje » Zaokrąglanie liczb

Szukany również jako: php jak zaokrąglić liczbę, php float na integer z zaokrągleniem
Gdy operujemy na liczbach typu float i chcemy je zamienić na typ integer, niezbędne będzie zaokrąglenie.


PHP udostępnia kilka możliwości na zaokrąglenie liczby, funkcje: ceil(), floor() oraz rond().

Zobacz przykładowe zastosowanie wszystkich funkcji:
echo ceil(4.3);  // 5
echo ceil(9.999); // 10
echo ceil(-3.14); // -3

echo floor(4.3);  // 4
echo floor(9.999); // 9
echo floor(-3.14); // -4

echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06

echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 9
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9

echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 9
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9
Jak widać, funkcja round umożliwia również ustawianie, w jaki sposób mają być zaokrąglane wartości połówkowe.
Wpis rozwiązuje zagadnienie: zaokrąglanie liczb
Masz pytania, uwagi? Napisz komentarz do tego wpisu na naszym forum - w tym temacie.

 
 

[Do góry]